Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
EL GRUP D'ACCIO VALENCIANISTA ORGANISA EL III CERTAMEN POETIC 'PARLANT EN AUSIAS MARCH'
EL GRUP D'ACCIO VALENCIANISTA ORGANISA EL III CERTAMEN POETIC 'PARLANT EN AUSIAS MARCH'
EL GRUP D'ACCIO VALENCIANISTA ORGANISA EL III CERTAMEN POETIC 'PARLANT EN AUSIAS MARCH'

 

El Grup d’Accio Valencianista organisa el proxim dissabte 2 de març de 2013 a les 12:300h. el III Certamen Poetic “Parlant en Ausias March”. Un acte que vol mantindre viu l’espirit de l’ilustre cavaller i poeta valencià. A tots aquells que amen la Llengua Valenciana tant com la va amar i enaltir Ausias March en els seus poemes, va dedicat este Certamen Poetic.

 

Condicions del Certamen Poetic:

 

1.Els poemes que participen en el Certamen Poetic hauran d’estar escrits en Llengua Valenciana (Normes d’El Puig).

2.Podran participar tots els que ho desigen en un poema de entre dos i huit versos de metro, tematica i rima de lliure eleccio. Sense ningu llimit, patriotics, d’amor, etc.

3.El treball no anirà firmat, s’entregarà en ma i durà un lema. A part en sobre tancat es repetirà el lema en l’exterior. Dins del sobre nom, llinages, domicili i telefon.

4.Tots els dilluns i dijous de 19:00 a 21:00 fins al 21 de Febrer del 2013, pots entregar el teu poema en la Secretaria del Grup d’Accio Valencianista, carrer Pintor Gisbert, nº 17, 46006 Valéncia. Telf: 96 344 90 20


5. Es donara la maxima difusio possible als treballs entregats, seran publicats en la revista SOM, en mijos digitals i si és possible en prensa escrita.

6. Els treballs no seran tornats, respectant la propietat intelectual de l’autor i cedint els drets al Grup d’Accio Valencianista. Tindran millor consideracio els poemes que s’expressen com si estigueren parlant en Ausias March. Nom que porta este certamen. La resolucio del jurat sera inapelable.

7. El poeta premiat en el Certamen Poetic Parlant en Ausias March, llegira el seu poema en l'acte que el 3 de Març(ENGUANY DIA 2 DISSABTE) el GAV fara en la tomba d'Ausias March, Catedral de Valencia, a les 12.30h,(porta de l'almoina) Els atres poemes presentats, tambe es llegiran els seus autors.

8. Tots els 3 de Març escomençarem recitant en la tomba d'Ausias March pel principi fins aplegar al guanyador del any en curs. Aixina cada any el poema guanyador formara part d'una estrofa dins del poema que escomençarem l'any 2011.

9. El premi d'honor sera formar part d’un llarc poema que escomença fa tres anys, i volem que la seua flama mai s’apague.


Enviado el: 28 de Diciembre de 2012 a las 17:21:25 (2295 Lecturas)Puedes consultar esta misma pagina en: Español - Llengua valenciana

Comentarios:
Usuario: GUAITA71
Que bona notia vore que este certamen continua avany any darrere d'any.