Magradaria saber si algu te entrades, si es aixina que m'avisara

es el meu grup favorit i per diversos motius m'he quedat sense

entrada... posseu-vos en contacte en mi .. gracies