ENTREGA PREMI LLEALTAT 2006


En Chimo Lanuza i Ortuño

Lloc: Hotel Astoria Palace, Valencia
Data: Divendres 16 de Juny a les 21:00h
Qui estiga interesat en comprar els tiquets del sopar, pot pasar pel GAV a partir d´este Dimecres 7, fins al Divendres 9 de Juny per la vesprÃ*, com tambe estarem del Dilluns 12 al Dijous 15 de Juny de la semana que ve, recordavos que estarem a partir de les 18:30h.
(recomanacio: crideu ans d´anar per a vore si estan)

Nos trobaras en:

Grup d’Accio Valencianista
C/ Pintor Gisbert 17, baix
46006 Ciutat de Valencia
Regne de Valencia

Telf/Fax: 96 341 22 22

Telf: 96 344 90 20

qui no puga anar per la vesprÃ* que sapia que pot comprar els tiquets en la seu central de
Coalicio Valenciana
C/ Sorni, 17 1-1 46004 Valencia Tel. 96 344 13 94


+ INFORMACIO EN:

[web:7fcefc004c]http://www.gav-valencianistes.com/[/web:7fcefc004c]

O EN:

[web:7fcefc004c]http://groups.msn.com/REGNEDEVALENCIA[/web:7fcefc004c]