encara que una d'elles es dins d'aci un horeta vos les pose:


IV Cicle de Conferencies Institut d’Estudis Valencians
Dimarts 13 de maig
Conferencia: El Pare Andreu Ivars, colaborador del Pare Fullana i un artiste de l'historia
Ponent: En Fra Benjamin Agullo i Pascual. Academic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
Divendres 16 de maig
Conferencia: Introduccio a l'indumentaria valenciana
Ponent: Mª Victoria Selma i Puchalt. Mestra i membre de diversosgrups musicals i de dances
Hora: 19:30
Lloc: Aula de cultura La Llogeta de la CAM
Plaça del Mercat 4 Valencia

Andreu Ivars, es una de les figures senyeres de la historiografia valenciana de la primera mitat del sigle XX. Era un gran especialiste en Eiximenis i arribà a ser director en Madrit de la revista d'historia Archivo Ibero-Americano. En els seus inicis va ser colaborador del pare Fullana, mostra d'esta colaboracio es que Ivars va escriure el prolec de la Ortografia Valenciana de Fullana en l'any 1933. Este valencià de Benissa va ser academic corresponent de la Academia de Cultura Valenciana i colaborador de la revista Cultura Valenciana entre atres.L'Institut dins de la seua llabor de divulgacio de la cultura valenciana vol propiciar que es recupere la seua figura, gracies a lallabor de Agullo, ya que Ivars es un autentic desconegut per als valencians.
L'indumentaria es un tema que cada dia suscita mes interes graciesals grups de dances que tant han treballat per a la seua recuperacioi tambe a les comissions falleres que estan fent un gran esforç enels ultims anys per recuperar l'indumentaria tradicional igeneralment en el rigor necessari. Tambe s'observa en els ultimstemps que els fallers han deixat de costat el trage oficial, negre, ihan començat la recuperacio de l'indumentaria masculina. Mª Victoria Selma nos aportarà un nou punt des del que abordar el tema. Les dos activitats tindran lloc en:Aula de Cultura CAM La Llongeta Plaça del Mercat, 4 del Cap i Casal A les 19:30 hores