Com tots vosatres ya sabeu, Valéncia Hui, el diari del nostre Regne, ha anunciat que deixarà d’emetre la seua edicio impresa. Davant esta situacio la Plataforma Jovenil Valencianista ha de comunicar:

Evidentment, i en la veritat per davant, la desaparicio de l’edicio en paper de Valéncia Hui, no es una bona noticia. Valéncia Hui, ha estat des del seu naiximent al costat d’esta entitat, en cap moment ha mostrat una postura de despreci i omisio. Per aixo, llamentem el tancament de la seua edicio impresa.

Una vegada mes, hem pogut comprobar que el govern que presidix la nostra Generalitat, no ha estat al costat del valencianisme, puix que condenà el diari des del seu naiximent, el 29 de novembre de 2006. Mentres el govern del Partit Popular, ha donat subvencions a editorials catalanes i catalanistes, per a expandir la falsa idea de l’unitat de les llengües; un diari valencià i valencianiste, no ha rebut cap recolzament oficial.

Pero, Valéncia Hui, a pesar de les adversitats que s’han presentat, continua en el seu mensage ferm del valencianisme. Resulta evident, que la prensa escrita pert importancia dia a dia, la televisio i internet guanyen la partida als diaris escrits, que han de publicar les noticies del dia anterior, mentre internet, les publica al instant. Es per aixo, que Valéncia Hui, continua al front, mantindrà el seu mensage, pero modernisarà la seua tecnica: Valéncia Hui, ya es pot llegir des de qualsevol part del mon, gracies a Internet.

El treball de Juan Lladro, com a president del Consell editorial del diari, s’ha vist recompensat (de certa manera), puix que este empresari valencià fon premiat en la Palma Dorada al valencianisme (2007), otorgada pel Grup Cultural Ilicità “Tonico Sansano” d’Elig. Pel seu treball al costat del valencianisme, que s’ha vist en la creacio del diari del nostre Regne.

El valencianisme, ha d’estar unit; el protagonisme que volen alguns, crea debilitat, i no es possitiu per a nosatres. No serem nosatres, els que participarém en eixa divisio. Per tot aixo, des de la Plataforma Jovenil Valencianista, recolzarem ad este diari, continuarém enviant noticies i comunicats, que en tota seguritat apareixeran en la seua web.

En Valencia, dimarts 1 de juliol de 2008,
Plataforma Jovenil Valencianista.