Enhora bona per l'aninci Oficial de la EMF

fa escasos minuts en el canal catala 9 en l'espai d'anuncies de les noticies han fet el anunci del encontre mundial de la familia EMF i donarlos la meua enhora bona, perque ix la nostra Bandera Valenciana


eixe anunci segur k es per tot espanya i lo mont


ara no tink temps de buscar-ho per internet... pro segur k si lo trobe lo ficare... o aci... o en la seccio de videos de terrablava si se pot wardar i pujar... a LES PAGIENS DE VIDEOS...


te lue