"Un llarc camÃ* de lluita" es lo que mos queda als valencianistes...

Alguns diuen que la lluita valencianista fa anys que acabÃ*. Diuen que'ls nostres pares ya guanyaren la anomenada "batalla de Valencia" allÃ* pels anys 80. Atres diuen que la "batalla de Valencia" comença ara, pero lo realment cert es, que la "batalla de Valencia" mai acabÃ*.

Ya en els anys 80 els nostres pares i yayos començaren la lluita en defensa de lo nostre (idioma, senyera, cultura, identitat com a poble diferent i diferenciat) al vore que'ls politics governants mos estaven utilisant als valencians i a tot lo nostre com a moneda de canvi per a contentar als catalans. Els nostres pares lluitaren per a evitar tal genocidi cultural contra el poble valenciÃ*, primer defengueren nostra Real Senyera tricolor, despres nostre idioma i finalment tota la nostra cultura e identitat com a poble diferent de qualsevol atre.

A pesar de que'l poble valenciÃ* a dixat clar en innumerables ocasions lo que es i lo que vol seguir sent, el catalanisme continua intentant expandir els seus tentaculs per les nostres terres i poder aixina, acabar en la nostra identitat i anexionar Valencia al proyecte imperialiste dels PPCC.
I es aci a on entra la lluita del nou valencianisme, la tercera generació de valencianistes. El catalanisme ha tornat a aniuar en les nostres institucions, en els nostres coleges, instituts i unuversitats, en la conselleria de cultura en la catalanista Acadèmia Valenciana de la llengua(catalana), en el nostre govern...

Es hora de recuperar l'esperit de lluita dels anys 80, el sentiment de valenciania de nostres pares i yayos, es hora de tornar a eixir al carrer en defensa de lo nostre, es hora de recuperar nostres institucions, es hora de recuperar el nostre poble i guanyar definitivament la batalla.

Valencians, tots a una veu...
¡Vixca Valencia! ¡Vixca lo valenciÃ*!

Mes en el meu bloc personal: Tots a una veu...¡Sempre Valenciana!