Tenim que donar resposta a la provocació del Correllengua que se passeja per ciutats y pobles del nostre Regne, tenen que saber que no son benvinguts y donar resposta a l'agressió que patix la nostra llengua valenciana y la nostra identitat quan el Correllengua desfila.
Ni ha que organissarse per a rebre com toca alla on siga al participants del Correllengua no pot ser que passejen estrelades catalanes tan tranquils pels carrers del nostre Regne, aço se te que acabar.
En Gandia mos donaren eixemple de lluita y resistencia davant estos nazis, que no siga una excepció y prengam eixemple.
Hui em rebut una agressió y hem donat resposta, DONEM RESPOSTA.