Hui se m'ha plantejat un dubte...
Estava mirant les biografies dels diferents escritors de l'AELLVA quan m'he trobat en la de Fede Feases i Carrión un gran valencianiste que mos dixa a la curta vida de 22 anys per un tragic i absurd accedint de trafic el 25 de febrer de 1989
I be, en la seua biografia posa que:

Fede Feases i Carrión naixqué en el Canyamelar, poblat marÃ*tim absorbit per la ciutat de Valéncia al que sempre estigué molt vinculat.

IngressÃ* en Taula Nova Valenciana i passÃ* a formar part de Coalició Valenciana, partit polÃ*tic valencianiste de vida breu. Fon cofundador de l'Associació Jovenil Poble Nou de la Mar, des de la que dugué a terme moltÃ*ssims proyectes i que acabÃ* convertint-se en en núcleu de confluència de les activitats creatives del Cabanyal-Canyamelar.

[hr:75d1194829]
Algu te informacio sobre qui eren els dirigents d'esta Coalicio Valencia i les raons per les quals desaparegue?