Ha eixit la versió 0.4.154.22 del Navegador Google Chrome que la podem descarregar de:
http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=es
Pulsem el botó Aceptar e instalar

També tenim la traducció al Valencià que la podem baixar des de:
http://programesvalencia.googlepages.com/traduccio.zip

Primer tenim que instalar el programa, quan estiga instalat tanquem el programa e instalem la traducció i a disfrutar del Google Chrome en Valencià