macaben de dir una cosa que me quedat mort.
l'academia valenciana de la llengua accepta trencar un verp tant bonic i nostre com es eixir i accepten que es puga dir ixo????sabia que estaba catalanisÃ* pero no que fora tan descarÃ*!