FASCISTE = TOT AQUELL QUE PENSE DISTINT A MI O NO EM DONE LA RAO.Hui els nazis son d' esquerres.

Autor: Ferrer

Esta es la nova acepcio del terme “fasciste” que deu incloure’s en els diccionaris valencians. I es que per a un determinat sector de l’ esquerra absolutament radical, intolerant i reaccionari tots aquells que no pensen igual son inmediatament sospitosos de ser fascistes. I es que ya ho digue en el seu dia el lliterat Camilo José Cela: “Hui els antifranquistes son mes franquistes que Franco”. Fasciste es algo que definix tot lo que no li agrada a un.

Lo mes curios es que despres esta gent es la que presumix de ser progressista i tolerant. Ara be, la tolerancia deu reduir-se nomes a aquells que son de la mateixa corda, perque quan u acusa de fascista a atra persona pel sol fet de pensar distint estÃ* demostrant que l’ autentic facha es ell, i que a final del dia resulta eixe supost tolerant tindre la mateixa tolerancia que tenÃ*a Francisco Franco perque, a l’ igual que ell, defen el pensament unic.

En el cas de Valencia es nota molt este fenomen: si defens els interessos de ta casa (Valencia) t’ acusen de fasciste, pero si defens els interessos dels veïns (Catalunya) eres progresiste. Mante, defendre lo del veï en lloc de lo de casa no es ser ni de dretes ni d’ esquerres, simplement es ser imbecil!!! I aixo ho saben be els vascs i els catalans, que per aixo defenen lo de sa casa i no atra. Ells no tenen els complexos d’ inferioritat que hi ha aci.

Per a alguns el sol fet de defendre una llengua propia et convertix en fascista. I yo em pregunte: ¿Son fascistes els gallecs per voler parlar gallec i no portugues?. ¿Son fascistes els catalans per voler parlar catala i no occita? Si la resposta es no... ¿per qué som fascistes els valencians i balears per voler parlar ValenciÃ* i balear? Pero es igual, esta gent es tan reaccionaria i te un complex d’ inferioritat tan gran que no raona, que aixo no ho veu.

Mes... Es fasciste el 70% de valencians per afirmar que el ValenciÃ* es un idioma distint del catala (CIS de 2004)? Es fasciste el 65% de votants del PSPV que pensa igual que en la pregunta anterior? Es fasciste el Partit RepublicÃ* Autonomiste? Es fasciste Vicent Blasco Ibáñez o Francesc Pi i Margall per defendre esta tesis? Es fasciste Ausias March o Joanot Martorell perque afirmaren escriure en ValenciÃ* pero en catala mai?

En resum, que dona igual ser mes roig que Josip Stalin: si no engolixes en el Cataluña, una, grande y libre, resulta que eres fasciste. L’ humanitat es dividix en dos enormes sectors: un, el que pensa que en Valencia es parla catala i dos, el fasciste (a on s’ inclou al restants mils de millons de l’ humanitat). Esta intolerancia no es nova, la veritat. De fet es la vella tecnica dels autentics fascistes: acusar als demes de lo que en el fondo son ells.