Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 38

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 39

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 41

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 42

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 43

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 38

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 39

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 41

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 42

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 43

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120
CATALANISACIO DELS NOSTRES TOPONIMS (INTERESANT)

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Resultados 1 al 2 de 2

Tema: CATALANISACIO DELS NOSTRES TOPONIMS (INTERESANT)

 1. #1
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  20 nov, 05
  Mensajes
  268

  CATALANISACIO DELS NOSTRES TOPONIMS (INTERESANT)

  Una qüestio foreros, n'hi ha un fallo. La reforma de la uep encà no està acabada, i el format dels foros no acepta "cu-m" dins d'un tema, comprovareu com possa "do****ent" i no doc ument, o "lo***" i no "lo-****" paraula del llati que voreu després. Per l'articul no té cap desperdici. LA BATALLA CONTINUA


  SOBRE LA CATALANISACIO DELS NOSTRES TOPONIMS

  “INFORME DEL TOPONIM DEL POBLE D’ALBORAYA”  El següent escrit o chicotet articul, esta fonamentat en una peticio d’informe sobre el nom, en valencià i en castellà, del poble d’Alboraya dirigit al Deca En Xavier Casp de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) , solicitat pel regidor del PP del que per raons obvies, omitire lo seu nom i llinages. Ademes incloure, els estudis referents a la mateixa qüestio, realisats per profesionals del mon de l’historia i la llengua ( uns afins al PP i uns atres afins al PSO ) i que tant uns com atres, al final de les proves encontrades do****entalment, fan del nom d’Alboraya lo contrari de lo que la do****entacio historica diu, o millor dit, fan lo de sempre: “catalanisar-ho” tot.


  Dit informe es remonta a desembre de 1996 i en ell, En Xavier Casp i segons la do****entacio que consta en la Seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV, respon al regidor del PP de l’ajuntament d’Alboraya:


  “El toponim ALBORAYA apareix do****entat des de ben antic i en quantiosos casos, de manera quasi invariable. Es dir, que la forma actual “Alboraya” no es una forma castellanisada i coincidix perfectament en la forma historica i tradicional” (sic)


  Com a referencies historiques do****entades ne tenim a monto, i que entre atres son les següents:

  En l’any 1238 apareix do****entat el toponim “Alboraya” en lo Llibre del Repartiment en varies voltes, sent la primera en la donacio que el Rei En Jaume-I fa a B. pesador de Tortosa (pertanyent a la Corona d’Arago i no a la llavors inexistent Catalunya -afegit com a nota per l’autor del present articul-): “II iovatas in villa d’Alboraya”. En lo mateix llibre i any , apareix Alboraya en la donacio de Jaume-I al bisbe d’Osca: “lo**** qui dicitur Alborayatz”. Curiosament, tambe en l’any 1238 en lo Llibre del Repartiment trobem una forma diminutiva del toponim Alboraya: “Alborayet”
  En 1376 trobem do****entat el toponim Alboraya en el Real do****ent 488 de l’Archiu del Regne de Valencia.
  En 1415 trobem Alboraya en l’Impost del Morabatì, en l’Archiu del Regne de Valencia. Mestre Racional, 10870.
  En 1427 trobem Alboraya en lo memorial dels llocs que paguen per escolta del Llibre Blanch, pag. 362.
  En 1499 trobem Alboraya do****entada en l’obra de R. Ferrer Navarro, Estructura de la población en el Reino de Valencia. Siglos XIII, XIV y XV.

  Curiosament i davant la solicitud d’aclarir la valencianitat o castellanisacio del nom d’Alboraya i davant la proposta del grup PS-PV del poble en la qual demanaven cambiar el nom d'Alboraya pel catalanisat d'Alboraia, s’acorda en un ple de l’ajuntament que abdos grups politics majoritaris, emitiren un informe do****entat del toponim d’Alboraya, per a que en data posterior i en un atre ple, es volcaren dits informes i acordar la conveniencia o no, de cambiar-li el nom al poble.


  Els informes son demoledors en quant a la do****entacio encontrada, encara quels del PS-PV, en la capçalera del seu informe, al escriure el nom, ya ho feen en “i” llatina, ficant ALBORAIA (V) . A continuacio vorem els informes:


  L’informe del PS-PV fon el que com a estudi dels castells i torres del ”Pais Valencià”, presentà Vicent Boix en els premis Ciutat de Xativa l’any 1982:
  Any 1238: vila, alqueria o lloc d’Alborayeg, prop de Rascanya, Almassera i el mar (Llibre del Repartiment, en variants tals com: Alborayatç, Albohayel, Alborayatz i tambe en BARRAGAN-2)
  Any 1240: “via que vadit ad A’lbirayatz “ i “ terres d’Almassera i Alboraaix” (Llibre del Repartiment)
  Any 1244: “Alqueria d’Alborayet, prop Almassera” (Llibre del Repartiment)
  Any 1270: “Alqueria d’Alboraya” (MF-1), ademes s’adjunta l’etimologia del toponim:
  De l’arab /al-burayyaj/ “la torreta”. Es tracta d’un diminutiu masculi de l’arab andalusi (CORRIENTES 5.8.0)
  Segons Escolano “ su antiguo nombre es Alborag o Alboraya; y dieronsele los Moros, por significar entre ellos lo mismo que Torre: que esso deuia ser ella en aquel tiempo”


  L’informe presentat per el PP es basa en un estudi titulat DO****ENTOS Y DATOS PARA UN ESTUDIO TOPONIMICO DE LA REGIÓN VALENCIANA, realisat per: Mª Desamparados Cabanes Pecourt, Ramón Ferrer Navaro i Abelardo Herrero Alonso. Ad estos l’escomençen escrivint ALBORAYA (Valencia) i diuen lo següent en castellà, encara que yo ho posare traduit al valencià:
  Apareix molt enjor do****entat el toponim: 1238 (donacio d’En Jaume-I a B. Pesador de Tortosa) “ II iovatas in villa d’Alboraya” (Llibre Repartiment., I, pag.40)
  En el mateix any de 1238 (donacio d’En Jaume-I al bisbe d’Osca) “ lo**** qui dicitur Alborayatz” (id., pag.111)
  En l’any 1427 (Memorial dels llocs que pagen per escolta) “Alboraya” ( PEREZ, Llibre Blanch., pag.362
  Any 1376 “Alboraya” (Archiu Regne de Valencia., Real 48
  Any 1415 (Impost del Morabatì) “Alboraya” (ARV., Mestre Racional, 10870)
  Any 1499 “Alboraya” (FERRER NAVARRO, Estructura).
  Sanchis Sivera, recull algunes variants del nom, com “Alborraya”, “Alborayats”, pero atres son de molta dudosa identitat ab la nostra veu geografica (Cfr. SANCHIS, Nomenclator, pag.29)
  En l’any 1238 una forma diminutiva del toponim apariex ya en el Repartiment: “Alborayet”, forma que encontra dos corresponets homonims en Mallorca.
  Des d’el punt de vista etimologic n’hi ha que partir d’una base arap molt similara la del toponim anterior: al-burayya “la torrecilla” (ASÍN, Contribuciones., pag.49)

  Aço ultim, tambe ho diu Xavier Casp en lo seu informe, es mes, conclou dient: Tant per etimologia com per do****entacio historica i tradicio, la forma “Alboraya”, en (Y grega), es la que correspon al toponim en valencià. D’esta manera apareix sempre do****entada a lo llarc de l'historia i es la forma que s’ha de mantindre i respectar, sense modificar-la per a adaptar-la a determinada e interessada nova ortografia . Canviar “Alboraya” per “Alboraia” no supon la traduccio al valencià o la valencianisacio del toponim, ya que la forma valenciana des de l’any 1238 es “ALBORAYA”. En este cas els do****ents no donen lloc a dubtes (sic)


  Confiant haver-lo complagut, el saluda atentament,
  Firmat: Xavier Casp

  Com s’explica, que baix tota una ampla docuemtacio historica i per sort, ben do****entada del nom d’Alboraya, uns i atres (PP, PS-PV, BLOC, ERPV, etc, etc), tots, pero tots, es pleguen als dictamens d’un fals consens llingüistic , quan la rao es merament politica, davant els desijos de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i dels seus acolits de l’AVLl i l’Universitat i dels sicaris pancatalanistes en general i com no dels governs de tanda interessats en lo poder que els dona l’opcio de governar tota una nacio o un estat.


  No deixem que mos canvien els nostres toponims i gentilicis tradicionals i que tenim per historics, perque d’aci poquet mos canviaran el nom i els llinages i: els Vicent seran Vicens, els Joaquim, no seran Chimo, sino Ximo, Quim o Quimet, els Giner seran Gener, els Domenech o Blanch seran Domenec i Blanc i segur que Roig sera Vermell.


  A hui en dia, encara no sabem per quina rao l’ajuntament del PP en lo seu moment, no va portar al Consell Valencià de Cultura ( CVC ) el tramit definitiu de la solicitud de la “Carta “ acreditativa del toponim d’Alboraya, si be fonts no oficials, diuen que “no era politicament adecuat” ¿Seria perque eixa carta-do****ent -de carácter llingüistic-, la deuria haver fet oficial la catalanista AVLl? i evidentment fer-ho supon reconeixer l’existencia en l’alfabet valencià de la “y” i no, no mes quan representa graficament el so “ñ” –ny- . Seria reconeixer el “yo” i no el “jo”, el “ya” i no el “ja”, “yayo/a” i no “iaio/a” o per si no tenim prou “jaio/a (encara que aci, en correcte valencià convergent, ¿historica i tradicionalment do****entat? seria “avi/avia”), yodisme, etc,etc. ¿Sera perque ho deuria haver fet el CVC? que de valencià tambe ne te ben poc i manco encara de cultura valenciana. ¿Seria provocar mes enfrontaments en el sì del PP? No ho se…, el cas es que des de llavors hasda ara, el nom d’Alboraya es com un tros de plastelina, que cada qual i cada qui, li dona la forma que vol, pero cap de tots en la valencianitat que te i que es mereix. En l’actualitat, el ara tambe ajuntament del PP, tampoc ho ha fet. ¡¡QUINA VERGONYA!!


  En lo poble d’Alboraya, a 5 de julio de 2006.

  Federico Bonillo.
  Secretari Gestora Local de Coalicio Valenciana.
  Pd: extret de la uep del GAV www.gav-valencianistes.com, gracies.
  gracies tambe per l'interes de Coalicio Valenciana i RACV. Un abraç amics.
  Pirata_Azul_71 membre de les Joventuts del GAV

 2. #2
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  08 jun, 06
  Ubicación
  Regne de Valencia
  Mensajes
  213
  es el mateix cas que el toponim ALCOY que els inquisidors del catalanisme l'han canviat pel "cientific" Alcoi.

  L’historia nos diu que Alcoy, en llengua valenciana, sempre s’escrigue en Y grega: Alcoy. Despres, segles mes tart, en l’inici de la castellanisacio de les nostres terres per part del regnat centraliste de Felip V, que donà pas a l’etapa de la decadencia valenciana post-foral i l’introduccio gradual del castellà, fon precisament el mateix castellà el que adoptà o copià la mateixa forma que ya s’utilisava per a denominar a la nostra ciutat en valencià: ALCOY. Es una denominacio originalment valenciana i del valencià. No es una forma castellana. Atra cosa es que el castellà mes tart l’adoptara tambe, per pura comoditat o per ser molt facil la seua escritura tambe per al castellà.

  L’unica i verdadera rao (mai confessada pels poltics) per la que es va portar a terme este desafortunat canvi es que el català eliminà en son dia les Y gregues, substituint-les per i latines. L’incomprensible aficio pel català o per tot lo català del PSOE alcoya li va fer renegar de la denominacio tradicional i historica d’Alcoy en llengua valenciana i abraçar un atra denominacio nova i inventada: "Alcoi", en el gran argument de que resulta que en català s’escriuria aixina, en i latina. Al final, el motiu d’este canvi de denominacio es resumix en l’obsessio d’unificar el valencià i el català o substituir un per l’atre. N’hi havia que erradicar la Y grega d’Alcoy, perque en català no existien les Y gregues. La burrada, hui en dia, es encara incalificable.

  Desgraciadament la coentor, el complex d’inferioritat d’alguns politics alcoyans respecte ad atres pobles o llengües veïnes o tal volta l’esnobisme mes absurt i ridicul han tirat a la brossa 800 anys d’historia alcoyana. Hui en dia el PP alcoya, ara en el govern municipal, continua sense voler corregir esta ridicula i absurda aberracio anti-historica.

  PD. per a profundisar mes sobre este tema podeu consultar la pagina "www.colectiuaitana.com" d'a on he tret esta informacio.

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •