Al colp de mig dia de hui,els que estem subscrits a reure informacio de esta plataforma,havem rebut una que diu poc mes o manco lo siguient:

Estem tenin problemes,pera poder fer el acte del 14 de febrer.Han enviat dos numeros de telefono ( pa reclamar els ciudadans.)
Mes tart han enviat un atra informacio,diguent que deixarem de tocar ( PAREIX SER SE ESTAVA ARREGLANT )

Esteuse al tanto,per si tenim que ajudar.

¿ NO OS JODE MAYO CON TANTA FLOR ? Personalment no les tenia totes.

Saludos