Be, supose que tots o casi tots coneixeu al exalcalde de Barcelona, ara el gran substitut de José Montilla alias el "charnego" per a ser el Ministre d'Industria, Comerç i Turisme.
Davant de tan drastica i tonta "operacio sociata" aci vos deixe el immaculat i perfecte curriculum d'este exalcalde per a poder ser, hui en dia, ni més ni manco que tot un ministre:

- Desastre del Carmel, encara pendent de solucio.
- Delinqüencia urbana sense controlar per falta de la Guardia Urbana, que ademes de no aumentar es dediquen a atres activitats més lucratives.
- Fracas total de l'ordenança de convivencia, on families normals estan soportant sorolls i la falta de descanç pel conveni que ha fet l'ajuntament de Barcelona ab l'Asociacio de Locals Nocturns, que la componen politics en actiu i qu'es dediquen hasta la muerte a estos locals. ¿Per qué? Pregunta per a panolis.
- Baixo considerable en que ha caigut la cultura catalana -que sempre ha estat en la vanguarda- al portar a la Feria del Llibre de Francfort soles els llibres publicats en català; i el abando de les subvencions dels atres.
- La perdida del cosmopolitisme que ha perdut Barcelona en qüestions culturals, tindres que anar, els fins de semana, els interessats per elles a Madrit per a estar un poc al dia.
- El gran fracaç cultural i, per supost, economic, del Forum de les Cultures.
- L'ajuntament subvenciona qualsevol iniciativa del tipo o color religios que siga excepte les del tipo catolic; aixo se diu discriminacio en totes les lletres.
- Eliminacio absoluta de les festes tradicionals cristianes, inclus -i fent major afermament- en les tradicionals de Nadal, eliminant les felicitacions que se fa als ciutadans -que costen un dineral- per una targeta de promocio del Año del Libro, per eixemple, quan ningu llig, ni siquiera els llibres escrits en català.
- Fracas de les vinyes plantades en els terrenys de Collserola per a frabricar un vi netament català, que ix per un ull de la cara i és malissim.
- Barcelona rep del Estat una injeccio de dines a traves de consorcis en el que favorix l'amiguisme, com, per eixemple, el carrec directiu del Museo Picasso, concedit a dit a un nebot de Serra, del mateix partit de Clos i sense oblidar qu'el tio fon alcalde de la ciutat.
- Alienta a que la comunitat siga antitaurina i antiflamenca.
- Ha sumit a Barcelona en un aldeanisme cultural rebujant qualsevol proyecte que no siga nacionaliste (Ángel Corella ha tingut que anarsen perque se li ha abortat el seu proyecte de cultura lider mundial, el Liceu careix de cos de ball propi, etc...)
- Al no permetre qu'es portara a cabo el PHN perjudicà tambe a la ciutat, al plegarse a la iniciativa social-ercista.
- Els tranvies de Barcelona que, ademes de destrosar el trafic d'alguns carrers, no els utilisa casi ningu.
- Les zones verdes que, junt ab les blaves, deixaren a Barcelona sense ningun espai lliure de pago per aparcar.
- La permisio, en contra dels ciutadans normals, als ocupes i a les bandes de violencia gallipontera(callejera); latin kings, skins, vandals del barri de Gracia, forofos del Barça, i en general qualsevol moviment, organisat o no, anarquic... que campa com i on li dona la gana, destrosant indiscriminadament l'immobiliari urbà. En aço te molt molta responsabilitat el nou alcalde qu'els prometen, el tal "Hereu" que hui dia és el responsable de la seguritat ciutadana... i aci estem.
Ah, pero ademes sap que dos i dos son quatre; i d'energia i industria que n'hi ha un metode Pilates i que la fabricacio de la Coca-Cola és una industria.