L?ATRE DIA COM TOTS ELS DUMENGES FAN EL PROGRAMA "D'HUMOR" DELS MORANCOS (ENTRE COMETES HUMOR PQ A MI MAI M?HAN FET GRACIA) .
RESULTA QUE FEREN UNA PARODIA ENTRE UN CONDUCTOR "PET" I UN POLICIA...AL TEMA:

RESULTA QUE EN UN MOMENT DETERMINAT, FEA COM CATES DE VI EL BORRACHO PERA DEMOSTRARLI QUE ANAVA BE.

PER EIXEMPLE LI DON? UN VI TINT I ESTE L'OLORAVA I DIA QUE ERA EXCELENT, QUE MOLT BO, QUE SI DE LA RIOJA, "QUE SI TAL, QUE SI CUAL"...

EN UNA DE LES CATES LI DONEN A PROVAR UN VI BLANC, I COMEN?A A DIR QUE QUE ROIN, QUE QUE MAL GUST, I QUE PER TANT ES VALENCI?, SENSE CAP DUBTE.

DIRLI AL MOL SUBNORMAL EIXE QUE NO FA MOLT UN VI BLANC VALENCI?, CONCRETAMENT ALACANTI OBTINGUE EL PREMI AL MILLOR VI BLANC DE TOTA ESPANYA, EL VI ES DIU "MARINA ALTA", I DIR QUE YO L?HE PROVAT I ES ESPECIAL, COM TOTS ELS VINS VALENCIANS.

ESTIC YA COMEN?ANT A FARTARME DE LA GENT D'ATRES REGIONS ESPANYOLES QUE YO NO SE PER QUINA REGLA DE TRES MOS TENEN TANT D'ODI, I ?ALGU A DIT ALGO, HAN PROTESTAT ELS POLITICS?

?EL "PP" HA OBERT LA BOCA PERA DEFENDREMOS EN MADRIT CONTRA TAL INSULT A NOSTRA TERRA, COM ES EL CONTINU DESPRECI CAP A TOT LO NOSTRE?

EL "PP" LO UNIC QUE FA ES FICARSE MEDALLES COM AQUELL MAC DE FA TEMPS, SI, EL "MAGIC ANDREU" ?VOS ENRECORDEU?, DIGUENT LO "VALENCIANISTES QUE SON", PERO REALMENT SON MANIPULAORS I COMINANCIEROS COM SEMPRE HAN SIGUT, COM TAMBE SON CATALANISTES, TINGAUO SEMPRE PRESENT QUE SI QUE HO SON.

MENTRES NO TINGAM UN PARTIT 100% VALENCI? EN MADRIT, MOS TOREJARAN I MOS TORNARAN A TOREJAR LES VEGAES QUE VULLGUEN I COM VULLGUEN.

I EIXE PARTIT ESPERE QUE SIGA COALICIO VALENCIANA YA QUE ES L'UNIC QUE DEMOSTRA LO VALENCIANISTE QUE ES.

PARTITS COM "UV" EL PODEM ENGLOVAR COM A CLONS DEL "PP", YA QUE SON MOL DE BOQUETA PERO AL FINAL VAN I VIUEN DEL CONTE.