27.02.2009 - MARIA JESÚS COVES

D'acort als fins fundacionals de l'Aellva, que són sempre la promoció dels bens lliteraris, des de la llengua viva i tenint present la voluntat assambleària manifestada pels membres d'esta associació, dins de les XVII Jornades dels Escritors es llança la convocatòria del IV Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana.

Este guardó, que en la primera convocatòria guanyà mereixcudament l'escritor Xavier Casp, en la segona Josep Maria Guinot i en la tercera Anfós Ramon, nos pot donar idea de l'alcanç i profunditat d'allò que s'intenta premiar, perque els premiats són unes autoritats reconegudes. El primer en la poesia, com també, per molt de temps, quasi semanalment nos feu fruir en estes mateixes pàgines d'unes sucoses mostres de bon quefer en prosa, en lo qual completa i arredonix el perfil del creador, que a més es patriota. El segon, un eminent llatineste, filòlec i gramàtic, que ha deixat una fonda llavor com a pedagoc, escampada en les terres de Castelló. Del poeta Anfós Ramon, premi en la tercera ocasió, tenim encara el testimoni viu, ben reconegut i premiat pel seu esforç. En tots els casos existixen unes raons que justifiquen el premi, perque, en les seues belles lletres, activa i profitosa dedicació, artística i magistral procura, han deixat un be lliterari, en pro de la valencianitat.

Totes estes i unes atres penyores ha valorat el jurat, ara compost per l'humaniste, notari internacional i decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Vicent Lluís Simó Santonja; l'escritor, arquitecte i president dels Jocs Florals de Lo Rat Penat, Vicent X. Navarro; el professor de la UPV i president del Colectiu Fullana, Juan Carles Micó, i l'anterior guardonat Anfós Ramon, per a premiar a l'escritor Vicent Ramon Calatayud i Tortosa, mereixent-se'l en esta quarta edició. Li recauen damunt els mèrits que secularment el nostre poble anà atesorant i que ell ha sabut transmetre per mig de les pròpies recreacions, en les pàgines de LAS PROVINCIAS, com en un atre temps en Murta, etc., i en les obres que du publicades, sempre eixamplant el camp de la llengua viva, per la recuperació de lèxic i costumisme i l'aplicació més correcta del parlar a l'us lliterari, de modo que se dignifique i se vigorise la creació en llengua valenciana agradosa i entranyablement.

Una dependència idiomàtica forana impedia que el nostre idioma gojara, com les atres quatre llengües d'Espanya, del més alt premi. Des d'eixa perspectiva justifiquem l'esforç propi en posar en marcha, registrar i activar periòdicament la convocatòria; preparar els jurats més qualificats; interessar a les entitats de més prestigi i triar colegiadament ad aquell que s'ho mereixca. En això estem. El compromís es cumplirà -en recort del poeta Ausias March- el ya tradicional Dia de la Cultura Valenciana, 3 de març, quan publicament es farà entrega del premi d'esta quarta edició. Tot siga pel be de Valéncia.

http://www.lasprovincias.es/valencia...-20090227.html