Mireu es que ya fa temps vaig vore per açi una pàgina web...

http://www.softwarevalencia.com/musica.php


Me interesen dos grups en concret, este, que crec que es un nacionaliste valencià, no heu se
CONTRACORRENT - PEPEVI (Maqueta: Predicant en el desert)

I estos...
El present es hui, disc un golp de inspiracio, canço senzilla

Vuic musica de ells, aixina com tota la informació que me pugau donar
gracies
Si conegueu un atre grup en valencià que no siga El preso del verso o el Tio Fredo, també paseumelo