en esta epoca de l'any entrem en temps de pluges, i cal prestar atencio al lexic que fa referencia a est orage:

PLOGUDA: pluja abundant.
PLOVITEJAR,PURNEJAR,BORRIMAR,GOTEJAR: (en castella "lloviznar")
PLOURE DE BAMBOLLA: ploure fent bambolles l'aigua en els tolls.
TOLLS: charcos
ARRUIXO: pluja intensa i de corta duracio, la forma RUIXAT que utilisa canal noi es un catalanisme.
TRONADIÇA: tronada forta.
AIGUAMOLL: terreny a on s'acumula l'aigua de la pluja.
AIGUAMORIU: llacuna d'aigua embassada i sense corrent.
CELL. faixa de nuvols.
NUVOLAÇ: nuvol gran, dens i fosc. equivalent al castella "nubarrón"
NUVOLÀ: nuvols de tormenta.
VENTAÇ: vent que bufa en força.
VENTAJOL: vent que mou la mar.
RELLAMP,LLAMP: (en castella "relámpago")
RELLAMPEJAR,LLAMPAR,RELLAMPAR: (en castella "relampaguear")
NUVOL o NUVOLAT: (en castella "nublado o "nublo")
ARC IRIS o ARC DE SANT MARTI: (en castella "arco iris")
AIGÜERA: (en castella "alcantarilla") el terme "CLAVEGUERA" es catala.
AIGÜERALen castella "alcantarillado")