al remat ya voreu, com els FdP dels Peperros, que governen en Valencia eu conesguixen... Anars'en a fer la má

Llegiu i comenteu en el mateix diari

http://www.lasprovincias.es/valencia...905081457.html