Puix era hui. Aixina que he aplegat tart a penjar la noticia.
Es una asignatura pendent el tindre l'agenda de actes valencianistes mes actualizá. A vore si se pot millorar este aspecte.
M'haguera encantat anar, puix habrá cantat la que es sens dupte la millor veu femenina de Valencia:
Conchín Darijo. La soprano invident de veu cristalina.
Cantant uns poemes de Pere Delmonte (q.e.p.d)

De totes formes pegue la noticia extreta de la pagina de LO RAt Penat.
-----------------------------------


El pròxim dia 5 de juny, divendres, a les 19:30 h. i en el Saló Constantí Llombart de la nostra entitat es celebrarà un acte en homenage i recort del poeta Pere Delmonte i Hurtado, en el seu nomenament com a Prohom i presentació del seu retrat per a la pinacoteca de Lo Rat Penat.PROGRAMA

I PART

- Paraules de l'Hble. Sr. President de Lo Rat Penat, D. Enric Esteve i Mollà.
- Llectura de l'Acta en el nomenament de Prohom al poeta Pere Delmonte i Hurtado.
- Asunción Fayos, vda. del poeta, en el seu nom i en el dels seus fills farà entrega a Lo Rat Penat del retrat de Pere Delmonte realisat pel pintor J. A. Espinar per a la Galeria de Prohoms de la Societat.

II PART

- Llectura de poemes a càrrec de Remigi Pons i Tudela.
- Interpretació dels temes "Cantar volguera" i "Per la vora de la plaja" (havanera), poemes de Pere Delmonte en música de Vicent de Miguel. Conchin Darijo, soprano i David Gómez, piano.
- Actuació del Cor Popular de Lo Rat Penat, en els temes: "Cant a la terra" (P. Delmonte, card. Benlloch), "Himne a Sant Vicent Màrtir" (P. Delmonte, J. Madrid) i "Himne a Lo Rat Penat" (A. Ramon, J. Madrid).