Crec que lo millor es la part final a on apareix un tal Alwix, Na Teresa li dona uns cuants repasets.

http://www.minutodigital.com/actuali...i-estat-propi/