Benvolguts estudiants i estudiantes, professorat i personal d’administració i serveis,

Com bé sabeu, avui la Universitat de València inaugura oficialment el curs acadèmic 2009-2010. Aprofite aquest mitjà per donar-vos personalment la benvinguda al curs que ara iniciem i que, sens dubte, es troba ple d’expectatives per a tothom, especialment per als nous professors, personal d’administració i serveis, i estudiants que s’incorporen per primera vegada a la nostra institució.

La nostra Universitat és una institució dinàmica i activa, on l’esforç de tots els col·lectius fa possible que siga pionera en investigació i mereixedora cada dia de més reconeixements i mencions per la seua docència. Desitge que el treball conjunt ens porte a una millora de la qualitat docent, investigadora i dels serveis, cosa que redundarà en tots nosaltres i en el conjunt de la societat.

Aquest curs té encara molts reptes personals i col·lectius que estic ben segur que entre tots i totes serem capaços de portar-los endavant. Us anime en les vostres activitats d’estudi, docència, investigació i administració i serveis, i us encoratge a ser partícips del dia a dia de la vida universitària

Ben cordialment,

Francisco Tomás Vert
Rector de la Universitat de València
________

Avui i tothom, com no podia ser d'atra manera...quina vergonya!