El Consell exigix que les emissions de TV3 a la Comunitat "estiguen dins de la legalitat
La portaveu del Consell, Paula Sánchez de León, ha exigit hui que les emissions de TV3 de i totes les cadenes de comunitats limítrofes que es poden sintonitzar a la Comunitat "estiguen dins de la legalitat" i ha instat al Govern a dictar el decret de reciprocitat i aprovar la implantació d'un tercer canal multiplex.

Sánchez de León, que s'ha expressat d'esta manera després de ser preguntada per l'autorització del TSJCV a la Generalitat per a tancar els repetidors d'ACPV que permeten les emissions de TV3 a la Comunitat, i si això pot incloure en el conveni de reciprocitat, ha apuntat que esta sentència és "producte d'un procediment iniciat fa temps".

La consellera ha destacat que el Govern espanyol es va comprometre a dictar un decret de reciprocitat d'emissions i a crear un tercer canal multiplex a la Comunitat, de manera que "en vista d'estes actuacions i de la resposta que una vegada més ens done el Govern, haurem de prendre les mesures que calguen".

"Volem la reciprocitat d'emissions" i per esta raó "anem a parlar amb el Govern de la Nació perquè complisca este compromís que va assumir de dictar el decret que permet la reciprocitat". Exigixen també l'autorització per a establir un tercer canal multiplex.

Sánchez de León s'ha pronunciat sobre les actuacions de la Generalitat sobre els repetidors d'ACPV i ha apuntat que "en vista d'estes actuacions i de la resposta que una vegada més ens done el Govern, haurem de prendre les mesures que calguen".

En este sentit, ha concretat que "anem a demanar els compliments dels acords" i exigiran que les televisions d'altres comunitats autònomes que es poden sintonitzar a la Comunitat "estiguen dins del marc de la legalitat".
Traducció:
La portavoz del Consejo, Paula Sánchez de León, ha exigido hoy que las emisiones de TV3 y todas las cadenas de comunidades limítrofes que se pueden sintonizar en la Comunidad "estén dentro de la legalidad" y ha instado al Gobierno a dictar el decreto de reciprocidad y aprobar la implantación de un tercer canal multiplex.

Sánchez de León, que se ha expresado de este modo tras ser preguntada por la autorización del TSJCV a la Generalitat para cerrar los repetidores de ACPV que permiten las emisiones de TV3 en la Comunidad, y si esto puede incluir en el convenio de reciprocidad, apuntó que esta sentencia es "producto de un procedimiento iniciado hace tiempo".

La consejera ha destacado que el Gobierno español se comprometió a dictar un decreto de reciprocidad de emisiones ya crear un tercer canal múltiplex en la Comunidad, por lo que "en vista de estas actuaciones y de la respuesta que una vez más nos dé el Gobierno, tendremos que tomar las medidas necesarias ".

"Queremos la reciprocidad de emisiones" y por esta razón "vamos a hablar con el Gobierno de la Nación para que cumpla este compromiso que asumió de dictar el decreto que permite la reciprocidad". Exigen también la autorización para establecer un tercer canal multiplex.

Sánchez de León se ha pronunciado sobre las actuaciones de la Generalitat de los repetidores de ACPV y ha apuntado que "en vista de estas actuaciones y de la respuesta que una vez más nos dé el Gobierno, tendremos que tomar las medidas necesarias ".

En este sentido, ha concretado que "vamos a pedir los cumplimientos de los acuerdos" y exigirán que las televisiones de otras comunidades autónomas que se pueden sintonizar en la Comunidad "estén dentro del marco de la legalidad".
FONT: Europapress