Vinc a fer el comentari, perque, sovint, en molts pobles veig el cartell de “Perruqueria”i m'imagine als gossos aponats en el cadirot esperant a que el “perruquer”li'ls talle el (¿monyo?) o li'ls lleve les puces de d'amunt.
No crec que siga una indirecta del amo (el perruquer) donant a entendre als clients que per adell son com gossos que hi ha que esquilar a menut.
Per lo tant no m'assentaria a tallar-me el monyo en un lloc aixina. Preferixc anar a una barberia o a una peluqueria, encara que no estiguen normalisades, i deixem les perruqueries pera que tots els “perrus” kktalanistes s'afaiten en el lloc que li'ls correspon.