http://perso.wanadoo.es/idiomavalencia/vpubli.htm

En l'enllaç de dalt podeu trobar imagens per a ferse cada u les seues pegatines o pamflets per escamparlos per les universitats, instituts, escoles, etc...

L'image porta, en chicotet, la direccio de la web IDIOMA VALENCIÀ ( http://www.idiomavalencia.cjb.net ), una web a on molta gent podra trobar respostes a molts dels interrogants en torn a l'idioma ValenciÃ* i l'imperialisme pancatalaniste (seccio Preguntes i Respostes), i a on podra llegir moltissims articuls de les mes prestigioses autoritats valencianistes (seccio Documents).

Es possible que molta gent que esta enganyÃ* pel catalanisme o no sap de qué va la pelicula, si veu en una d'estes pegatines la direccio de la web "Idioma ValenciÃ*" entre a vore de qué va i acabe convertintse en un valencianiste dispost a lluitar en contra del catalanisme.

Tenim que fer campanya informativa de les idees valencianistes i estes pegatines mos poden ajudar.

http://perso.wanadoo.es/idiomavalencia/vpubli.htm