Pongo esta información, para el general conocimiento.

Divendres 16 d’abril a les 20.00 hores
Centre Juvenil El Mercat, Carrer Major de Mislata
Entrada lliure

Intervindran:
Juli Esteve i Carbonell, escriptor i periodista, membre de l’equip fundador de Canal 9 i promotor i director d'Info TV.
Carles Munyòs i Soria, veí de Mislata i membre de l'Associació de Veïns de Ramon Ibar.

Organitza::
Associació Artística i Musical de Mislata (AAiMM) i ACPV

Dimecres 21 d’abril, a les 19.00 hores
Aula F3.2 de la Facultat de Geografia a i Història.

Conferència:
La política lingüística al País Valencià, per Nathalie Torres.

Dilluns 26 d’abril, a les 18.00 hores
Col·legi Major Lluís Vives.
Entrada gratuïta

Concert, teatre, recital de poesies i presentació de la campanya, SÍ AL VALENCIÀ

Organitza:
Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA).

Lo que comunico a los efectos oportunos, si un moderador puede traducir, mejor.

Saludos