CRIT DE LA LLENGUA.
Denominacio de la llengua valenciana
Testimonis sigles XIV - XVI
Edicions Valencia 2000
Valencia 1981

Tets i transcripcions, Josep Alminyana i Valles

12 escritors del Regne de Valencia.
5 escritors naixcuts fora del Regne.

A mes fan referncia de persones con Ramon Llull (mallorqui) que tot lo que va imprimir en valencia estava escrit en valencià.( supose que traduit del llati, qui ho sapia que me rectifique, me interesa sabero)
Vos recomane el llibre (ixen algunes paraules raretes) per a tindrelo i per a regalarlo.
U per u dels 12 escritors naixcuts en el Regne deixen constancia de que escriuen en llengua valenciana.
I ara ve lo bo,algu dels que naixqueren fora del nostre Regne,siguent catala,diu escriure en valencià, i que disculpen algun fallo,pues el valencià es diferent al catala.
Este home era Joan Bonlabi i lo que va traduir era l'obra de Ramon Llull que se va imprimir en Valencia a partir de 1506.
No podeu imaginarse lo que se sent al llegir el vocabulari dels nostres clasics,paraules i mes parauls de les que parlem hui en dia,al temps que diuen escriure en valencià.
Te pega UN SUBIDON de mucho cuidao.

En el prolec Alminyana acava en estes paraules:

Y que tots els valencians sintam en est historic moment tota la responsabilitat que sobre nosatros pesa i de la que mos exigiran contes precisos les futures generacions.
CASI RES.

Yo vinc diguent fa anys,que mosatros som els valencians del 2000, i que es a mosatros als que mos toca defendrela.
VOS CONVIDE A FERO.