Baltasar Bueno

Jaume I era un pinta, anava a la seua, a la conquesta del poder, com els politics de sempre i de hui en dia.

Passava de tot. I era un regalet. A un Bisbe li talla la llengua i a un atre el tancà, perque no entraven en els seus plans. Lo del Regne Moro de Valencia per a ell va ser un passeig militar. Pactava i contractava, se juntava i renyia, als enemics els feia amics o al revés, quan li interessava.

Jaume I no tingué mes remei que fer el numeret per ací, perque l´Iglesia li ho impossà com a penitència de haver tancat al electe Bisbe de Saragossa, per tal de que no el consagraren Bisbe i pogueren ferho, aixó si, en un amic d´ell, per tal de controlar el poder eclesiàstic.

Lo que conmemorem en el 9 d´Octubre sí que va ser una gran desfeta, la majoria dels valencians (arabs, pero valencians) tingueren que exiliarse a la força, a espentes, deixantse ací terres i bens, per a que s´asentaren gents d´atres terres en les nostres aprofitantse sel seu treball i la seua suor.

Fonamentalmet vingueren gents de les terres d´Aragó, primer, i de les Balears, després, catalans ne foren pocs, al contrari de totes les mentires que nos venen contant els manipuladors “universitaris” de l´història, que continúen mentint. Falsejaven la veritat ans els del PSOE –regnant Albiñana i Lerma- i falsejen després els del PP– Zaplana i Camps- dins de la dinámica del papagayo, mentira histórica que ve repetintse any darrer any.

Els valencians solem asistir complaguts a totes les mentires que els politics nos volen contar. Se ho cregam tot d´ells, a pesar de lo garrulos que son, quan de lo unic que saben es de forrarse, de arreglarse el saquets, uns i atres, com ya se feia en temps de Jaume I.

Els politics de dreta o esquerra van a lo que van, ni tenen vergonya , ni la coneixen. Ells mateixa prediquen que la vergonya no servix per a res. I trauen el sac i fan calaix i al poble pues que s´en fota. Se fan rics a la carrera, per lo general, sent els seus unics mérits pegar quatre cartells i fer de palmeros en els mitins en arribar eleccions.

Per a governar una ciutat, una comunitat, una nació no passen cap oposició, ni cap examen psicológic, no els se demana estudis, experiencia ni res. I eixina ix lo que ix i fan lo que fan, inclús monten bandes dedicades a robar diners públics -¿crimen organizado?- que s´han fet famoses com es el cas del caso Matesa, Filesa, Brugal, Liceu o Gurtel.

En temps del PSOE se robà a sacaes, ministres, directors generals i fins el director general de la Guardia Civil, Luís Roldán, que ya es robar. Es de ara tampoc se tallen un duro, i ara ya ho están veent, baix el paraigues marca Denominació d´Orige “El Bigotes”, padri de la banda de latin-mediterranean King Gurtel. Els catalanistes en Barcelona han fet un bon forat en el cas Liceu.

Mentritant el poble fotut i arrimat al marge, en quatre milló de parats, mig milló d´ells en la Comunitat Valenciana, “los lunes al sol”, aguantant, soportant, i tragant.I per a que no se moga, ni moleste, el tenen anestesiat.

Al nostre, este 9 d´Octubre, com sempre nos anestesiaràn ab castells de focs artificials i concursos de paellesi cabalgates,-la ultima, la de la ploguda, costà 600.000 euro.

La novetat este any de que el PP es més valencianiste que ningú –aixó es lo que vol fer creure. Es que nos perdonen la vida i deixaràn a la gent que se retrate en l´Ajuntament junt a la Real Senyera, n´hi ha que vore com alvançem, com cada vegada mes se refinen.

Es lo unic que saben fer, en conter de pararlos els peus als catalanistes allà on están desfent la nostra llengua i cultura valencianes, ajudats, consentits, animats i desplegats ab diners publics, fent la seua marcheta de catalanisació en escoles, coleges, conselleries, AVL, diputacions, ajuntaments, generalitats, manipulant, falsejant, mentint i enredrant sobre la historia i la llengua del poble valencià.

Pa, circo i més mentires es lo que anem a vore este 9 d´Octubre, un aprofitament de la Real Senyera per parte del PP, del PSOE, de la AVL i personal amamantat en el pesebre dels diners públics oficials.

Serà una utilización en prou casos indeguda de la Real Senyera com descaradament està fent de froma constant i permanent el PP, Paquito Gurtel Camps de capdavanter,i de corte de honor Rus i toda la seua cuadrilla, que solen traurela a relluir quan l´aigua va per la darrera taula en els casos Gurtel i pronte en el Brugal.

¿Quan Camps va a declarar als Tribunals, al Palau de Justicia, en el cas Gurtel, per qué no se veuen les banderes del PP en el carrer, en mans dels fanàtics que acudixen a fer de palmeros intentant animarlo?

¿Per qué no se veuen les banderes de les gaviotes, del PP, en mans dels manifestants que va a animar a Paquito Gurtel Camps qui està no imputat, sino imputadissim, en el cas Gurtel?

¿Perqué a soles se veuen banderes de la Real Senyera en eixos moments tan vergonyosos per als valencians i per a la Patria Valenciana, si el PP de valencianisme te lo que li dura una campanya electoral?

El 9 d´octubre, una vegada més, per desgracia, molts polítics i partits van a intentar tarure tallá de la Senyera, ferse la foto electoral, per a ferho creue, per a engañar, per a després tancarla en l´armari, fins l´any que vé, o, no m´extranyaria, el dia que jusguen a Paquio Gurtel Camps.

Per cert, ¿el PP no s´inventá, en temps de Zaplana, que cada any es faria un gran homenaje a la Real Senyera en alguna aprt del nostre Regne? On està eixe gran homenaje, del qual el primer es feu a Carcaixent.

http://www.elpalleter.com/actualitat...vent041010.htm