CONTINUITAT SERÍA LA CLAU.---------

Es coneguda la frase de James Howell que en el s. XVII escrigue allo del “no news, good news”. Segurament als acatalanats els haguera agradat poseir noticies de destruccions masives del poble valencia, que feren imposible poder parlar de la paraula que mes odien: continuïtat. Per aixo, s’agarren a un clau ardent i s’imaginen una destruccio de la ciutat de Valencia per part d’Abd al-Rahman I. La estudiarém en el següent articul.Per a acabar, una pregunta: ¿Hi ha algun atre territori espanyol que puga presumir d’una autonomia anterior a la que tinguerem els valencians? ¿Es o no el regne de Valencia una Comunitat Autonoma Historica? A unes atres comunitats com Catalunya, encara els faltaven 5 sigles per a que el seu nom apareguera en l’historia.
http://agustigalbis.wordpress.com/20...-de-cordova-i/

http://agustigalbis.wordpress.com/20...de-cordova-ii/

http://agustigalbis.wordpress.com/20...cordova-i-iii/