El Comentario de Dieter: A la policía no se la cuida - 23/11/10

http://www.youtube.com/watch?v=LnoxfAmC6OI
[flash width=480 height=385:052ab63653]http://www.youtube.com/v/LnoxfAmC6OI[/flash:052ab63653]

[hr:052ab63653]Esta es la situacio d'insult, menyspreu i falta greu de respecte a les forçes de seguritat d'este govern corrupte dasta la medula, on se veu la cara mes amarga dels lladres de 5 mans en que s'han convertit nostres politics.

En politics com estos, tenim la certea de que anem cami del desastre i la miseria.