L'us del valencià està disminuint inclus en els llocs on s'havia aguantat hasda.

http://www.levante-emv.com/castello/...os/764662.html

Damunt l'AVL diu que no és aixina, i que el sistema d'ensenyança del valencià funciona ¡toca't els collons!

Els inmigrants no se preocupen per dependre la llengua pròpia del lloc on s'asenten, i els valencians no mos preocupem d'ensenyar-li-la.

Si continuem aixina, perdrem el major símbol identitari valencià, la llengua valenciana.