Mi rant l'email com sempre... en la publicitat de Hotmail de dalt del tot.. dic.. che, l'ajuntament com paga la publicitat en hotmail,... pro derrepent.,. he llegit ... ''Administracion General del Estado'''

Che, que perfi se dignen a colaborar UN POC, pro sin pasarse a su precio justo xD


YA FOR DE CACHONDEO.... aci esta la pagina

WWW.TODOSCONVALENCIA.ES

En el logotipo xD pone
''Pais sede Valencia 32America's cup

¿Que pais xD El Valencia xD jajajajaja?
per que ya que fica ''pais'' que fiquen
''Pais sede España, Valencia 32 america's cup''

i per atra banda... NO ESTA EN VALENCIA, sols en Castella, si fora un evento de atra comunitat autonoma, o cacalana, o vasca o galega, ya estaria en les 2 versions


PUTO zETAp