Be chiquets i no tan chiquets, fa temps que les recreacions historiques, sobretot migevals i napoleoniques es fan en el nostre pais, desde fa uns anys grups apolitics estan recreant diverses batalles, entre elles les de Almansa.

Pero clar, tenien que vindre a clavar la "pota" en les seues tonteries, es presentaren en la ultima recreacio dela batalla d'Almansa, cuant en realitat en la batalla no n'hi havien tropes catalanes, ni tampoc valencianes...

Ara han format un grupet que es diu "miquelets del regne de valencia" que no vos enganye el nom, es purament ornamental.
Si vos interesa, podriem enviar correus a l'organisaio d'Almansa Historica, que es la que s'encarrega de la batalla, explicar-los algo de "este grupet" e intentar que no es torne a repetir la sea asisctencia...