http://www.levante-emv.com/comunitat...at/786025.html

El Grup de Dones Valencianes presenta el seu llibre en Lo Rat Penat, aon personages en el seu fals valencianisme, com per eixemple Fernando Giner.
Yo ad estes dones els diria dos coses, la primera segur que la saben ya... Que no se dixen deslumbrar pel fals valencianisme i bones paraules d'estos senyorets del PP que han oficialisat l'acadèmia que diu que la llengua valenciana per la que elles tant lluitaren, és un simple dialecte del català.

I la segon és donar-los les gràcies, a totes les dones valencianistes de la Batalla de Valencia, a totes les "Ties Maries" del valencianisme. Gràcies a vosatros, hui tenim una Pàtria més lliure.