en la web de Regne de Mallorca he vist un articul curt i prou aclaridor. Encara que està escrit en Balear.
Crec que molts dels nostres representants deurien fer aço de quan en quan sobre tot tenint en conte com manipula Paco Cerda.
Puntualitzacions entrevista El Mundo de 10/04/2011
Primer de tot vull mostrar es meu agraïment a "El Mundo" per fer-me s'entrevista i per permetre que es defensors de ses modalitats illenques, es nous gonelles d'avui en dia, tenguem certa veu dins es medis de comunicació. Gràcies an en Manuel Aguilera pes seu tracte i per haver-me cridat i fer-me s'entrevista. Moltes gràcies!

Per altra banda, dins s'article-entrevista, hi ha un parell de coses que m'agradaria puntualitzar, que si s'entrevista s'hagués feta com jo volia, ès a dir, remetent-me ses preguntes per mail i jo contestant-les, no hauria passat:

1.- Jo no som misser. Som llicenciat en Dret, no ès lo mateix.
2.- No sé que ès un "desengrenponador", crec que es periodista ho ha escrit així. Jo li vaig dir "desengramponador", i vaig remarcar sa pronunciació ben correctament.

3.- No vaig xerrar de "Lengua Balear" en cap moment. Vaig dir es nom de "Balear" com a nom que aglutina ses modalitats de Mallorquí, Menorquí i Eivissenc, i com un nom ben correcte i gens castellanista/espanyolista.

4.- S'Ortografia Mallorquina d'en Borja Moll ès de 1931, no de 1831. Crec que li vaig dir ben clarament 1931, i no 1831. Si, sense voler, me vaig equivocar, deman disculpes, emperò que quedi clar que ès 1931.
Molt agraït an "El Mundo" i esper que aquestes puntualitzacions servesquen per aclarir coses que no són responsabilitat meva, o no ho haurien d'esser.

Gràcies.
Puntialitzacions entrevista EL MUNDO