¿Per a qué existix el Consell Valencia de Cultura? = ¿per a destruir la Cultura Valenciana i produir parides inculturals? .. . ¿Per a qué servix l'Academia antiValenciana de la Llengua? = per a destruir la LLENGUA VALENCIANA i produir parides anti_lingüístiques.

Per qué, llavors, els valencians hem de soportar sobre les nostres esgotades bojaques l'enfollit disbarat i manteniment d'eixes dos aberrants institucions?El dimarts passat, 26, el Consell Valencia de Cultura “va aprovar per unanimitat , a petició de l'Ajuntament de Castelló i a proposta del BLOC catalaner , un informe favorable per a que les `Normes de Castelló´ .. es declaren Be d'Interes Cultural (BIC) immaterial.” (LP 27.04.2011) . La mateixa parida lingüística proclamada per l'OBSOLETA Acadèmia antiValenciana de la Llengua.
¿Be d'interes cultural immaterial? ¿Un corset-fem del Paleolític lingüístic, catalaner i obsolet per a la historica LLENGUA VALENCIANA? Es entendible semblant monstre?. NO, en absolut.

¿Es pot entendre que en l'Era de la Lingüística MO-DER-NA-enemiga d'academies i d'antiquats normativismes lingüístics- ací, en el Regne de Valencia, tingam que soportar esta agressio salvage d'uns paladins de l'anti_Lingüística , els Bellveser i els Huguets , infamants redactors de l'infumable document per a que eixes antidemocràtiques i ACIENTÍFIQUES “bases del ´32” siguen un patrimoni immaterial de la historia dels valencians”?. NO i no .

Per mig d´els Bellveser i d´els Huguets retornen els enemics de la Lingüística Moderna a les tecniques totalitaries i fascistes del segle XX: a voler justificar, per imposicio- manu militari- l'ortografia carca, bastarda, antihistorica, fabra-secessionista, poblerina , dialectal, obscena i infecta de l'infame i infecte dialecte barceloní .

Unes “bases del ´32” (mai varen ser“normes”) intoxicades pel voraç catalanisme esquerro-republica del ´32 , barbar i colonialiste, que “son una adaptacio dels de l´Institut d´Estudis Catalans” (Sanchis Guarner dixit : “La Llengua dels Valencians” p. 60; ed.1967) i que es van usar (i usen) per a destruir la primogenitura indiscutible de la historica Llengua Valenciana : per a exterminar-la, a d´ella i a la seua milenaria cultura.

La comparsa d'aquells esquerrorepublicans del ´32 ( els Carles Salvador, els Sanchis Guarner, els Alcayde Vilar, etc.. ) que van liderar en aquell 1932 este complot aberrant i totalitari contra la Llengua Valenciana no mereixen cap respecte ni consideració puix que varen actuar per interessos exclusivament espuris i atres en absoluta ignorancia de la Lingüística Moderna i de la Filologia Romanica : comparsa d'aficionats jugant a filolecs , i cap d'ells era filoleg en la sola excepcio del Pare Fullana , ( a qui no cal incloure en eixa indocumentada tropa) i que ya hi havia publicat la seua ”Ortografia Valenciana” (Imprenta Grafica. Valencia.1932) declarant la primogenitura lingüística de la LLENGUA VALENCIANA front al catalaní.

Cal insistir: la mes avançada Lingüística Moderna rebuja les noucentistes ACADEMIES de la LLENGUA, per haver-se convertit en obsoletes corsets-mordassa i totalitaris instruments d'imposicions lingüístiques alienígenes. I ara, que ya no s'estilen eixos fossils , ací en el Regne de Valencia els comparses servils del catalanisme invasor , de nou, es posen als peus de l'enemic i traïcionen al Poble Valencia demanant un BIC aberrantment ABSURD.Web de Teresa Puerto Ferre. Cronología Histórica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - CONSELL VALENCIA de CULTURA & AVL : BIC y OBSOLETISME LINGSTIC