Coalicio Valenciana de Manises

Ya sols queda el final de la campanya. Anim amics. En Manises crec que estem fent una campanya prou digna.