Si no es exactament aixina, es cap cosa pareguda. (Ya fa temps d'estes conegudes màximes.)

A lo millor, després dels últims acontenyiments, ( i de molts atres anteriors), al Grup d'Acció Valencianista, li quadraria mes el cridar-se Grup de Reacció Valencianista.

Vaig a tractar d'explicar-me per a tots aquells que no coneixen lo que es el G.A.V.

Sempre que el Grup d'Acció s'ha manifestat en contra d'un fet concret, el pas previ ha sigut un atac o una provocació per part de diversos colectius agressius i contraris al Regne de Valéncia, a nostres senyes, a nostra cultura i a nostre dret de decidir qué es lo que som i qué volem ser com a poble.

Curiosament, estos atacs i agressions sempre venen del mateixos llocs: Del catalanisme, o del pancatalanisme, o de mercenaris venuts i traïdors a les seues arraïls valencianes.

L'atac, ya es antic i constant; va dirigit com un dart enverinat en el fi d'assessinar nostra llengua valenciana, suplantant-la en el dialecte català i con la consegüent contaminació cultural de nostres fills i nets, en una forma de parlar que no volem, tant els que protestem com els que estan callats per preservar als chiquets de represalies en lo colege o institut.

Els chiquets, (molts d'ells), i sos pares, tampoc estan d'acort, pero no poden protestar perque eixa natural disconformitat pot tornar-se en contra d'ells en la pijor manera que pot afectar-li'ls: En les notes i en la relació en els seus professors que per atra banda, estan nugats de mans per a mantindre el seu lloc de treball.

Els polítics, (també venuts i traïdors), fan el joc que imponen des de Madrit i miren cap atra banda, i la situació no deixa de ser preocupant. ¿Quí mos defén? ¿Quí mos lliurarà d'este atropellament?
¿Com podem conseguir-ne lliurar-nos de ingerències d'atres Comunitats que no tenen res a vore en mosatros? ¿Com podem frenar als traïdors que ajuden a que els valencians claudiquem front al catalanisme?

Tot lo expost es desconegut per molta gent, pero es lo que estem patint i soportant des de fa molt de temps. El Grup d'Acció Valencianista, es va crear precisament pera contrarrestar estes agressions i l'única manera que tenen els catalanistes i pancatalanistes de frenar-nos es la difamació.

Este es el motiu per el que mos tilden d'ultradreta, de radicals, d'intransigents, de violents, de agressius, de fascistes, quan lo que fem es defendre-mos d'un ramat d'assessins de drets culturals i històrics del poble valencià. Llavors..., ¿Quí son els fascistes? ¿Quí son els agressius?

Que no pense ningú que el Grup d'Acció Valencianista existiria si n'hagueren cessat totes estes intromissions indignes contra lo Regne de Valéncia i en particular contra nostra llengua.

No tindríem raó de ser. Ara, aneu i ho casqueu a vore que vos diuen.