Puix això, vuic traure de el baül dels recorts, ad esta amplia selecció de musica en valencià que ya mos proporcionar softwarevalencià...
Ans, ya fa molt de temps ya men vaig descarregar moltes.
Musica en valenci ..: SoftwareValenci :..

Està la super bonica canço de Vicent Savall "Yo se qui soc"
També m'agra molt la canço de Un glop d'inspiració "El present es hui"
O de Pepevi "Contracorrent"