On estan

Els bastardos

Que neguen la nostra identitat y

es l´hora de lluitar açi

defen la teua terra ya

aço es cosa de tots els valenciansOn estan

el centenar

de la ploma tot

esta cremat y

com el "ave fenix" som

de la cendra revivim

la compasio no es cosa de campeon...oooonnsss

ES EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT

EL QUE HA VENUT SA MARE PER GALLETS

SE PENSA EN DRET

DE POSARLI ALGUN PREU

Esta guerra no acabara mai

hasta que no la guanyem

Aço es el regne

y no m´importen

cuatre chulos pel carrer

soltant les mentires pestilentsQui ven a sa mare per dines

no es mereix mes que la mort

com si fora un gosSoc valencia

He dit que valencia mai catala

he dit d´un regne no d´un trist comtat

ma mare es la valencia real

la teua pobra puta y desgracia*


Esta guerra no acabara mai

hasta que no la guanyem

aço es el regne

y no m´importen

cuatre chulos pel carrer...........