Puix aixo, que si anem a vorelo en cá del valencianisme