AVL: RAMÓN FERRER o el continuisme retro-kitschhhhhh


Si de la coneguda novela El Gatopardo ix la lampedusiana frase “que tot canvie per a que tot seguisca igual”, aplicada al recent canvi de president de l'obsoleta Academia antiValenciana de la Llengua (AVL), significa : RES VA a CANVIAR.

La batalleta per la presidencia-AVL se lliurava entre el nucleu dur (15) del retro-dogmatisme catala (=komisariat majoritari per a defensa d'interessos economics de l'Institut d´Estudis Cataláns) i la minoria no-IEC (6), d'escassos recursos, -ni filologics, ni professionals-, que formen una tropa de sindicalistes, polítics, escriptorets, meges, historiadors etc... de nula base lingüística. .
/ ......

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronología Histórica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - AVL: RAMN FERRER o el continuisme retro-kitschhhhhh (en LLENGUA VALENCIANA)


Web de Teresa Puerto Ferre. Cronología Histórica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - AVL: RAMN FERRER o el continuismo retro-kitschhhhhh (en ESPAÑOL )