Fa unes semanes naixque la web "CATEDRA FULLANA de llengua Valenciana" on es parla a fondo sobre la vida i obres de l'insigne filolec de la llengua Valenciana el pare Lluis Fullana i Mira.
El principal objectiu d'este treball es homenajar al mes prestigios i ilustre filolec de la Llengua Valenciana de tots els temps: el catedratic R.P. Lluïs Fullana Mira Catedra Fullana