Concentració 62 03/01/2012

L'AVM3J se concentrarà demà dia 3, com tots els mesos, en la Plaça de la Verge, a les 19.00 hores, per a seguir denunciant que l'accident de metro ocorregut el 3 de Juliol de 2006 se podia haver evitat, tal i com afirma el juge en l'Auto d'archiu de data 13 de Juny de 2007, simplement programant la balisa ya existent per a que frenara al tren si sobrepassava la velocitat permesa. Denunciem que NINGÚ haja assumit la seua responsabilitat.

MANIFEST:

Ara que comença un nou any, no podem evitar mirar arrere i fer balanç del temps transcorregut.
El 3 de Juliol de 2006 nostres vides patiren un gir inesperat i difícil de guanyar. Un tren de la Llínia 1 del metro de Valéncia agarrava la curva de l'estació de Jesús al doble de la velocitat permesa, desencarrilava i ocasionava la mort de 43 persones i 47 ferits.
90 famílies volades que van vore com lo que devia ser una investigació objectiva i independent, destinada a averiguar les causes de l'accident utilisant tots els mijos a el seu alcanç, se convertia en un debat polític.
Lo que escomençà com resultat de la gestió roïna de FGV en matèria de seguritat, passà a ser qüestió política des del moment que foren els polítics els que decidiren que documents i testimonis eren rellevants per a l'investigació.
I deixà de ser objectiu, des del moment que només un partit se val de la seua majoria absoluta per a impondre el seu criteri i decidir a qui se li escolta i a qui no, que documents són importants o que atres millor que no ixquen a la llum.
Investigació que deixà de ser independent des del moment que és el mateix partit polític que gestiona l'empresa investigada, el que impondre la seua conclusió sense buscar el consens dels demés participants en dita investigació.
I ya que el poder polític es el que va establir el resultat de l'investigació, es a eixe poder al que li demanem que rectifique la conclusió que establix que l'accident fon INEVITABLE i IMPREVISIBLE.
Aixina ho establia el juge, que en l'Auto d'archiu de data 13 de Juny de 2007 digué “ es clar que l'existència d'una balisa que haguera tengut per funció el control de velocitat a l'entrada de la curva, haguera evitat l'accident”
I a pesar d'este veredicte, el partit popular ni rectificà, ni buscà al responsable de que eixa balisa no estiguera instalada.
I en Juliol de 2011, passat el 5º aniversari de l'accident, eixí a la llum el resultat d'un Auditori sobre gestió de riscs laborals practicada a FGV en 2006, i que establia que “el nivell de compliment de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals (LPRL) i demés normatives aplicables és INSUFICIENT.
Dit informe fon entregat a FGV en Abril de 2007, per a que ho traslladara als delegats sindicals en matèria de seguritat, pero FGV ho amagà fins que no ha tengut mes remei que entregar-ho als sindicats, a raïl d'una denuncia de l'Inspecció de Treball.
Ara, el PRESIDENT de la GENERALITAT, té atre testimoni, ademés del juge que ensenyà la causa judicial, que demostra que FGV podia haver evitat l'accident que portà a la mort a 43 persones i deixà ferides a atres 47.
I es la seua obligació i la seua responsabilitat actuar contra les persones que amagaren eixe informe, que altera completament el resultat de l'investigació de l'accident ocorregut el 3 de Juliol del 2006.

Hui, una volta més, amparats en l'Auto del juge i en este Informe que FGV no ha conseguit amagar per mes temps, tornem a demanar al PRESIDENT de la GENERALITAT:

7. La cessació immediata dels responsables de la seguritat en la L1 en el moment de l'accident.

1. Investigació independent i objectiva de l'accident del 3-JUL-06 realisada per tècnics experts en la matèria i que analise TOTES les possibles causes de l'accident i no se base únicament en la velocitat:

2. Reconeiximent públic que l'accident era PREVISIBLE i ESTALVIABLE, desmentint aixina les conclusions de la Comissió Parlamentaria.

3. Compliment dels compromisos de la Comissió Parlamentaria que tenien com objectiu garantisar un servici segur i de calitat en el metro de Valéncia:
o Elaboració d'un proyecte de Llei del Ferrocarril per a la Comunitat Valenciana.
o Creació d'una Agencia de Seguritat en el Transport.

4. Portar a veta un auditori en FGV

5. Informació sobre les mesures de seguritat en les que conte en l'actualitat la ret de metro de Valéncia.

6. Creació d'un gabinet de gestió de catàstrofes que, després de superat el procés de salvament i rescat, aixina com la fase hospitalària dels ferits i ferides, suponga un punt de referència a on se puguen resoldre les diferents necessitats conseqüència de la catàstrofe o accident.

Font: ASOCIACIÓN VÍCTIMAS METRO 3 JULIO: Concentración 62 03/01/2012 y manifiesto