Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 38

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 39

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 41

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 42

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 43

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 38

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 39

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 41

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 42

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 43

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120
Com manipular en un simple articul (per Francesc de Paula Burguera)

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Resultados 1 al 2 de 2
Like Tree1Me gusta.
 • 1 Post By ratblau

Tema: Com manipular en un simple articul (per Francesc de Paula Burguera)

 1. #1
  Senescal de lo Regne Avatar de ratblau
  Fecha de ingreso
  04 feb, 07
  Mensajes
  3,259

  Com manipular en un simple articul (per Francesc de Paula Burguera)

  Ahir vaig llegir este articul en Levante, escrit per Francesc de Paula Burguera i la veritat, no havia vist mai a una persona que fora capaç de manipular i adoctrinar en tant poc espai. M'ha paregut impressionant. Jugeu vosatros mateix.
  La nostra Llengua Comuna (traduït del catala en nostra dolça llengua valenciana)

  Lo RAT PENAT se fundà en l'any 1878. El 31 de juliol, en el soport de l'Ajuntament de Valencia, se celebrà l'inauguracio de Lo RAT PENAT en l'intervencio de CONSTANTÍ LLOMBART en la que digue coses com esta: «No se morta nostra expressiva llengua llemosina, com els els seus enemics semblava que desijaven, gracies als generosos esforços de nostres germans de Catalunya i les Illes MALLORQUES, esforços generosos que de hui en avant devem mosatros imitar ». He aci els primers fonaments sobre els que començà la vida de Lo RAT PENAT. Fonaments que aniran aumentant i fent-se forts en els Jocs Florals que Lo RAT PENAT convocarà, aixina, tots els anys: «Esta societat, complint un dels seus principals proposits, i golondrona de portar avant el renaiximent de nostra gloriosa lliteratura, acordà la celebracio de Jocs Florals en el present any, i aixina convoca als experts escritors, inspirats poetes i artistees de l'antic Regne de Valencia, als de Catalunya, les Illes Balears i de totes aquelles comarques a on nostra materna llengua es parlada o coneguda ».
  Pero tambe els Jocs Florals de BARCELONA acodien escritors i poetes valencianes i de les Illes. Uns i atres, catalans, illencs i valencians, s'havien posat com objectiu la defensa de la llengua comuna, gastant-la. Fon una part important de la RENAIXENÇA. Una part a on se pogueren mantindre nostres senyes d'identitat despres de la derrota d'a el menys i els seus decrets de nova Planta. I a la que colaboraren personalitats com TEODORO LLORENTE des de la seua diari "Las provincias" i tambe des de Lo RAT PENAT junt a Fausti BARBERÁ. Lo RAT PENAT i els seus Jocs Florals estaven mantinguts i dirigits per persones de trellat, cap a valencianistes, que hui serien calificats de catalanistees per que tots sabem .. Persones com CONSTANTÍ LLOMBART, TEODORO LLORENTE, Felix PIZCUETA, el poeta W. QUEROL, Pasqual i GENIS, VICENT BOIX, CIRIL AMORÓS ... Tots ells participaren en els actes de Lo RAT PENAT, donant-los soport, be com premiats en els Jocs Florals o pronunciant el parlament del mantenedor.
  Hi ha que tindre en conte que el valencianisme de la RENAIXENÇA fon importantisim en quant al procur de la llengua i la seua unitat. Els Jocs Florals, tant els celebrats en Valencia com els celebrats en BARCELONA, ​​foren els vehiculs mediant els quals l'unitat de la llengua se fea patent. En els Jocs Florals d'abdos ciutats se presentaven escritors de Catalunya, Païs Valencià i les Illes. Diu JOAN FUSTER, en «Mosatros els valencians»(bona traduccio ¿eh?), que si el Renaiximent fon socialment un fracas, ha segut, de totes formes, un exit: «Si yo puc escriure hui este llibre-se pregunta FUSTER-¿no es perque els poetes de "guant" i els de "espardenya" feren el seu treball, millor o pijor, pero positiva? I encara: ¿yo i els que venen darrere de mi, no som el testimoni d'una perduracio i al mateix temps d'una renovacio important? ».
  L'obra de la RENAIXENÇA valenciana fon aplaudida per tots els alcaldes de Valencia, tant els conservadors com els lliberals, com les democrates, com els republicans. Els Jocs Florals, per eixemple, contaven en mantenedors de varies ideologies. En l'obertura de curs de Lo RAT PENAT de decembre de 1902, el parlament estigue a carrec del doctor Fausti BARBERÁ i MARTÍ, que començà el seu parlament referint-se a les protagonistees de la RENAIXENÇA valenciana que havien realisat una llabor considerable: conreant la llengua, reivindicant l'unitat llingüistica, demanant la descentralisacio administrativa de l'Estat espanyol i tambe un protagonisme de les regions. Se tractava d'enfortir la personalitat valenciana.
  Lo RAT PENAT, quan arribà el franquisme despres de la guerra civil, pogue continuar convocant als Jocs Florals de Valencia. No aixina els de BARCELONA, ​​que a lo llarc de molts anys tingueren que celebrar-se en l'exili: unes voltes en Europa, les atres en America. Valencia, no obstant, era algo molt diferent. Aci no passava res, no havia ningun perill. Per a el franquisme, els valencians podiem seguir fent nostres festetes. Seguiem sent «muellesl» segons aquell comte-duc. Aço mos permete seguir utilisant nostra llengua en els Jocs Florals i que Carles Salvador donara classes de valencià en els locals de Lo RAT PENAT. Continuarém, no obstant, parlant d'estes coses sobre la llengua comuna en el proxim articul.
  fburguera@ono.com
  Articul

  Pareix que el senyor Burguera no sap que Constantti Llombart era occitaniste, i denominava a sa llengua lliteraria llemosina. Com a mostra i contestant a Burguera, tenim que quan Constanti Llombart escriu la morta viva, escriu de tal manera que se fa casi impossible poder llegir-lo. Pero no per escriure en catala com afirma este senyor, si no per que gasta moltes paraules antigues que no se gastaven des de Ausias March o des d'ans. Ademes, inclus en el mateix certamen de llengua catalana (el creat per Alcober), fins al mateix moment en que varen començar les expossicions, no se canvia el nom llemosi o provençal per a dir-li catala, puix aixina ho redacten tant Constanti com Fullana (igual Busguera no ho ha llegit, o seu ha deixat a posta, pero resulta que fins al 1917, el catala era considerat com un simple dialecte del provençal, fins a que la politica triumfà sobre la llingüistica).
  Pero no content en esta manipulacio, que parla de Constanti, i de les seues paraules dirigint-les al seu parer. Burguera quan parla de «Esta societat, complint un dels seus principals proposits, i golondrona de portar avant el renaiximent de nostra gloriosa lliteratura, acordà la celebracio de Jocs Florals en el present any, i aixina convoca als experts escritors, inspirats poetes i artistees de l'antic Regne de Valencia, als de Catalunya, les Illes Balears i de totes aquelles comarques a on nostra materna llengua es parlada o coneguda ». No parla de provença, pero Constanti si ho fa.
  I tambe se veu que Burguera tampoc a llegit "El Abuelet" de Fausti Barbera, que com a bon nacionaliste valencià, era defensor del territori i de la llengua valenciana, cosa que el temps i certes manipulacions com esta no mos permeten fruir hui dels seus texts, pero els recuperarem, tranquil senyor Burguera.
  I per a acabar, parla el senyor Burguera de Lo Rat Penat, que contiunà despres del franquisme, pero no conta que per ad aixo, esta societat tingue que oblidar a u dels seus presidents (que encara es tot un misteri) per ser ROIG, i que esta societat va seguir gracies a l'esforç del poble, no com les catalanes, gracies als diners que se enviaven des de Espanya.
  En fi, com voste continuare de nou, espere de tot cor que li agrade l'historia, per que aixina a la proxima li ficare totes les dades i tots els escrits que confirmen les meues paraules i tornen a demostrar que la RENAIXENÇA valenciana (com totes les renaixences) busca les fonts en el passat, i aixina ho feren tant valencians com catalans, buscant en el llemosi o provençal eixes paraules i eixe renaiximent de la llengua lliteraria. Mai una unitat, ni una llengua comuna, puix eren temps sans en que s'unien per a discutir temes diferents, com els efectes que havien tingut sobre les seues llengües el castellanisme,o com afirma el mateix Fullana en 1909, les diferencies ortografiques entre el catala i el valencià i l'independencia d'esta segona sobre la primera, per eixemple.
  aguila_roja Le gusta esto.
  En temps d'engany Universal, dir la veritat es convertix en un acte Revolucionari.

  ALEDUA


 2. #2
  Senescal de lo Regne Avatar de ratblau
  Fecha de ingreso
  04 feb, 07
  Mensajes
  3,259
  hui el senyor Burguera ha fet una segona i ultima versio dels fets. jajaja la segona part es millor
  no sap com acabar-la jajaja
  Com se nota que els amics de Fuster defenen al gran mestre i conten en la proteccio de Fariseu Climent
  El gir d'Adlert i de Casp (este ultim encara no tinc clar que fera de tot el canvi) fon que varen descobrir l'engany. Cosa mes que normal, encara que en cert aspecte puga influir l'economic per a despertar.
  Pero com Max volia fer-los pareixer uns simplets, començà a desprestigiar-los primer nomenant la RACV com l'academia de Casp, despres criticant a Adlert i mes tart buscant la veritat en que Fuster era millor que ells i li tenien enveja
  Pero sobre el per que Fuster i ell anaren al diccionari de Moll no diu res, i per que el mateix diccionari canviava tantes definicions rebujant casi un 40 % les oferides per Alcober que curiosament son les oferides per Fullana i estan directament lligades al valencià tampoc.
  Igual en atra entrega mos diu com se les ingeniaren per a fer les escursions a Montserrat, igual ell sap d'a on eixien els diners, i d'a on ixen hui en dia per a que seguixquen proclamant lo improclamable.
  En fi, que seguixquen aixina, quan mes barbaritats diguen manco els escoltarà la gent.
  Segona part (en panca)
  En temps d'engany Universal, dir la veritat es convertix en un acte Revolucionari.

  ALEDUA


Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •