"CURIAL I GÜELFA": UNA NOVELA de MILÁ I FONTANALS

MENTIRES CATALANES.

La primera semana de setembre del 2011 assistíem a les ponencies del congres : “Dones i Literatura” a proposit del l'Any Isabel de Villena de la Institució Alfóns el Magnanim. Entre les varies ponències va haver una per la professora catalana Isabel Grifoll (“Dones al Tirant en la literatura medival”) que establia paralelisme entre les dones de la famosa novela del Segle d'Or de la Literatura VALENCIANA:“Tirant lo Blanc” i les dones de la novela catalana del “Curial i Güelfa” d'autor suposadament “anònim”.Lo de “anònim” ho he posat entre cometes de manera intencionada i entendran per qué. El delirant afany del nazionalcatalanisme per inventar-se un passat literari i historic (del que sempre va mancar) intentant `epatar´ al brillant Segle d'Or de la Literatura VALENCIANA, va portar diverses ponencies sobre el “Curial e Güelfa”, una novela d'aventures que la fantasia catalana va voler fer passar com una creacio del segle XV pero que, en realitat, no es sinó un atre mes dels innumerables “falsos catalans” alimentats pel `delirium´ nazionaliste catala....

(completar el articul : ...........

Web de Teresa Puerto Ferre. CronologÃ*a Histórica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - "CURIAL I GÜELFA":UNA NOVELA de MILÁ I FONTANALS

Web de Teresa Puerto Ferre. CronologÃ*a Histórica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - (Spanish)