Hoy curiosamente ha escrito una artículo Don Vicente Simó, que coincide plenamente con lo que yo pienso y digo muchas veces.

Dice la AVL que hay una lengua culta, oficial, formal y otra vulgar. Pues bien, esa lengua vulgar valenciana, es la misma que terminó con el latín culto, oficial, formal, que sobrevivió a los moros y, desbordará a los catalanistas. Que relucirá una y otra vez, por mucho que cuatro borinots, quieran ensuciarla o enterrarla, VIXCA LA VULGAR VALENCIANA.

MOSATROS PARLEM VULGAR VALENCIANA, ELLS CATALÀ.
------

Soc poc formal per Vicent Simó

"Fa un dies he escrit que la GNV m'ha deixat dolgut, pero esperançat. Lo de dolgut va en dos romanços; lo d'esperançat vaig a dir-ho ara, demostrant que la AVL, ha deixat una porta, "porteta", que tinc l'esperança la faça capitular de les seues evidències i indiscutibilitats. I tot perque la porteta pot convertir-se en portaló. M'explique recordant el desficaci que suposa la distinció entre formes i usos decarácter formal, enfrontat a formes de carácter poc formal (poc més o menys, que la ciència contra l'ignorància), dos llengues valencianes diferents, la de les Administracions públiques i la del poble menut, la primera "obligatòria" (portant-nos a la grupa), la segona, "lliure" (a la saltadora). No es tracta d'incitar a la desobediència civil, sino més be de no quedar-se en m... en la correja".... SIGUEArticul complet aci
-----------

Huyy, por cierto escolteu ONA VINATEA , Puncheu aci