¿I el estat en que estroba, hui en dia vos pareix correcte o deuria de cuidarse mes?
Que es lo que farieu pera mantindrel....