Molt bon articul de Juli Moreno en Full Volant: 'La caixa dels trons s’ha obert'. Dient les coses clares.

La caixa dels trons s’ha obert | Full Volant